Skip to main content

Kdo jsem

Jsem člověk, který žije celý svůj dosavadní život v Brně, které je druhé největší město v České republice. Jsem také architekt, který projektuje vcelku zajímavé věci – od interiérů až po továrny – zajímavé nejen svým vzhledem, ale i svojí náplní.

Píšu tento blog, kde se snažím popsat věci, které mě v životě potkávají ať už se to týká čehokoliv. Zajímám se o politiku v ČR, protože mi není lhostejné prostředí ve kterém žiju.

Mám úžasnou rodinu – úžasnou ženu a dvě skvělé děti. Ve volném čase, který mi mimo práci a rodinu zbývá, hraju na kytaru.

K tomu všemu jsem věřící křesťan a tento můj “stav” se snažím promítnout do toho všeho, co dělám.

Na dolní liště naleznete odkazy na sociální sítě a profily, které používám a kde se máte možnost dozvědět o mně poněkud více, než kolik je toho napsáno zde.


HESLOVITĚ

zájmy

architektura, hudba, Štěpán (syn), Stella (dcera), křesťanství, kytarové efekty

oblíbené filmy

Vesnice, Temný Rytíř, Statečné srdce, Obecná škola, Saturnin, Forest Gump, Terminator I, Terminator II, Vetřelec, Vetřelci, Společenstvo prstenu, Dvě věže, Návrat Krále, Piráti z karibiku, Walk the Line, Vesničko má středisková, Cimrman ležící spící

oblíbená hudba / favourite music

U2, Eric Clapton, Eric Johnson, Delirious?, Audio Adrenaline, Caedmon’s Call, The Violet Burning, Queen, SRV, Third Day, Veselá Zubatá, Rush, Pearl Jam, UFO, Timothy, B.B. King, Paul Oakley, Phil Keaggy, The Blind Boys of Alabama, Verra Cruz

oblíbené knihy

Bible, Střetnutí, Dějiny 20. století, Letopisy Narnie, Saturnin

Who am I

I am man who has lived his whole recent life in Brno, which is the second biggest city in the Czech Republic. I am also an architect, who designs quite interesting stuff – from interiors up to factories – interesting not just by visage but also with it\’s content.

I write this blog where I try to describe the things that I have to deal with in my life. Because the environment where I live is not indifferent to me I do care about the political situation in CZ.

I have awesome family – great wife and two beautiful kids. I play my guitar in my spare time which I\’ve got left beside my job and family.

I am believing Christian a I am trying to project this my “status” to everything that I do.

There are few links to my social network at the bottom, which I use and where you can get to know me more than it is described here.


BRIEFLY

interests

architecture, music, Steven (son), Stella (daughter), christianity, guitar effects

favourite movies

The Village, The Dark Knight, Brave Heart, Obecná škola, Saturnin, Forest Gump, Terminator I, Terminator II, Alien, Aliens, Felloship of The Ring, Two Towers, Return of the King, Pirates of the Carribean, Walk the Line, Vesničko má středisková, Cimrman ležící spící

favourite music

U2, Eric Clapton, Eric Johnson, Delirious?, Audio Adrenaline, Caedmon’s Call, The Violet Burning, Queen, SRV, Third Day, Veselá Zubatá, Rush, Pearl Jam, UFO, Timothy, B.B. King, Paul Oakley, Phil Keaggy, The Blind Boys of Alabama, Verra Cruz

favourite books

Bible, Fight, History of 20th century, Chronicles of Narnia, Saturnin