Skip to main content
Category

personal

PF 2015

By osobní, personalNo Comments

Ať i v příštím roce můžete dělat vše, co máte rádi, a vždy máte někoho, s kým tuto radost budete moci sdílet.

May in the next year you get to do everything you love, and may you always have someone to share the joy with.

EuroMaidan na Svoboďáku

By osobní, personal, politikaOne Comment

EuroMaidan na Svoboďáku

Situace na Ukrajině se neuklidnila, pokud alespoň trochu sledujete zpravodajství, tak vítě, že se naopak opět o něco více vyhrotila. Moje kamarádka Máša, která organizovala už nedělní protest, zorganizovala další, tentokráte o něco větší akci na Svoboďáku. Uvědomil jsem si, že v podobné situaci, jako je ona (pochází z Ukrajiny), byli emigranti, kteří byli za železnou oponou. I když třeba nemohli něco hmatatelného udělat přímo u nás v ČR, tak přesto jim nebylo jedno, co se zde u nás dělo. Nenechejme Ukrajinu být. Nejde mi o to, aby se Ukrajina vrhla do náruče EU. Jde mi o to, aby Ukrajina mohla být svobodnou zemí.

Když to vyjde budu na Svoboďáku snad i něco hrát a zpívat… přijďte…

Zde je další dopis od Máši:

Read More