Skip to main content

křest / babtism

By August 18, 1996May 29th, 2012christianity, křesťanství

080.jpg

Dnes jsem byl pokřtěn jako důkaz toho, že jsem se rozhodl po zbytek života následovat Ježíše Krista.

I was baptized today as a prove that I have decided to follow Jesus Christ for the rest of my life.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.