Skip to main content

z mafiána křesťanem / from mob boss to Christian

By February 15, 2011July 14th, 2011video

rozhovor, který měl během nedělního shromáždění Jud Wilhite s borcem (Michael Franzese), který byl součástí New Yorské mafie… stojí to za to…

conversation which was part of sunday service that Jud Wilhite had with dude (Michael Franzese) who was part of New York’s mob… it is worth to listen to…

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: