Skip to main content

cesta do Prahy / way to Prague

By March 31, 2011May 29th, 2012christianity, křesťanství, práce, work

P1090541.JPG

Dnes jsem jel na kontrolní den na stavbu do Prahy vlakem. Vycházelo slunce a lesklo se mi v okně. Zkusil jsem to zachytit… u toho mě napadlo to, že často vidíme věci jen z části a přesto děláme hluboké závěry, vidíme jen odraz, ale myslíme si, že se díváme na originál. Nenechme se zmást a hledejme zdroj. Nezůstaňme u odrazu, ale hledejme to, díky čemu odraz vidíme…

I went by train to check the site to Prague today. The sun was rising and was reflecting in my window. I have tried to took the picture of it… I have realized by doing that we see many times things just partly but we do final decisions ispite of that, we see just the reflection but we think that we see the original. Let us not be fooled but search for the source. Don’t stay by the reflection but search for the thing thanks to which we can see th reflection…

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.