Skip to main content

It is well with my soul

By May 5, 2011July 18th, 2011christianity, křesťanství, video

“It Is Well With My Soul” je název písně, kterou napsal Horatio Spafford poté, co přišel téměř o veškerý majetek a velkou část svojí rodiny. Napsal ji na cestě za svojí manželkou nad místem, kde se potopila loď s jeho čtyřmi dcerami.

Text té písně v kontextu událostí v životě Horatia mě opravdu dostal, jelikož i při takové ztrátě vyznává, že ať se děje co se děje tak Bůh je s ním a o jeho duši je postaráno.

Nerad bych prošel takovou zkouškou, to musím říct upřímně, ale na druhou stranu právě v takových chvílích se ukáže, kde vlastně naše víra stojí a jak moc je pevná.

“It Is Well With My Soul” is the name of the song written by Horatio Spafford after he lost almost all of his possession and big part of his family. He wrote it on the way to his wife above the place where the ship with his four daughters sunk down.

The lyrics of the song in the context of the events in Horatio’s life really got me because even at such a loss he claims that no matter what God is with him and it is well with his soul.

I have to admit that I would not love to go through such a trial but on the other hand in moments like that is evident where exactly your faith is and how strong it is.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.