Share the Bible Day

By December 25, 2011 křesťanství, personal

hero.jpg

Už více než rok používám web a od té doby, co mám HTC, i aplikaci – YouVersion. Celý příběh, který se ke vzniku tohoto projektu (je to vlastně Bible v mnoha překladech a mnohem více) váže, je velice zajímavý a mě chytil za srdce. Člověk – Craig Groeschel, který uvěřil díky tomu, že mu někdo dal zdarma Bibli založil sbor (církev) s názvem LifeChurch.tv a tento sbor se rozhodl dát k dispozici zdarma vše, co vymyslí a zrealizují i ostatním. Jedním z těch produktů je projekt YouVersion.

25.12. je dnem, kdy vznikla tradice s názvem Global Share the Bible Day – “Den sdílení Bible”. Dnem, kdy se webem – hlavně na sociálních sítích – šíří oblíbené verše z Bible, osobní příběhy a mnoho dalšího, co se váže na Bibli.

Sem na blog o tom píšu, jelikož v projekt YouVersion věřím. Myslím, že má smysl a že je to skvělý nápad, který přináší užitek. Existuje jako webová stránka, ale také jako aplikace pro mobilní telefony se všemi možnými operačními systémy. Je to možnost, jak mít Bibli s sebou tam, kde máte svůj mobil.

Mě osobně tato aplikace pomohla číst Bibli více. Více nad ní přemýšlet a více se snažit žít to,co tam je napsáno.

Z toho všeho, co mě oslovilo v současnosti, tu mám tři verše:

1.Petr 1
18 Víte přece, čím jste byli vykoupeni ze svého marného životního způsobu, zděděného po předcích – nebylo to pomíjivými věcmi, stříbrem ani zlatem, 19 ale vzácnou krví Kristovou! Ten byl jako beránek bez vady a poskvrny20 předem vybrán už před stvořením světa, ale teď na konci časů byl zjeven kvůli vám. 21 Díky němu věříte v Boha, který ho vzkřísil z mrtvých a oslavil jej, aby tak vaše víra a naděje směřovala k Bohu.

Přísloví 1
7 Klíčem k poznání je úcta k Hospodinu; moudrostí a poučením jen hlupák pohrdá.

Jan 3
16 Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život.

Budete-li mít čas, tak na YouVersion určitě mrkněte – aplikace pro iPhone, iPad a Android jsou v češtině. Vážně to stojí za to. Může Vám to změnit život.

One Comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: