Skip to main content

19/366

By January 19, 2012August 27th, 2013foto, osobní

IMAG0269.jpg

Matouš 5 14  Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře. 15  A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen; a svítí všem v domě. 16  Tak ať svítí světlo vaše před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.