amnestie

By January 10, 2013 November 19th, 2014 osobní, politika

Během svého posledního novoročního projevu vyhlásil končící prezident Václav Klaus částečnou amnestii.

Amnestie byla většinovou společností přijata velice negativně. Zvlášť kvůli čl.II, kterým bylo zastaveno pravomocně neskončené trestní stíhání, s výjimkou trestního stíhání proti uprchlému, od jehož zahájení k 1. lednu 2013 uplynulo více než 8 let, pro trestné činy, za něž trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody nepřevyšující deset let. Dle mnohých novinářů a právníků se tento článek bude týkat některých velkých kauz, které jsou spojené s korupcí a rozkrádáním jak soukromého, tak veřejného majetku.

Věřím, že soudci, kteří musí každý případ, posoudit individuálně toto udělají opravdu zodpovědně a nedojde k tomu, že by se museli nakonec poškození spravedlnosti domáhat u občanských soudů, což by asi nevedlo k žádnému závěru. Je mi to upřímně líto, že k tomuto došlo. Není k tomu co dodat. Snahy o nápravu jsou dle mého názoru marné.

Nechci sahat panu prezidentovi do svědomí, ale jsem dalek tomu, abych věřil tomu, že by vůbec netušil, koho se tato amnestie může dotknout. Myslím, že tím opravdu něco sledoval. Něco, co se ukáže časem. Třeba se ale mýlím a jeho svědomí je čisté, jako okvětí lilie. Je mi také záhadou, že k textu amnestie neměl ani slovo připomínek současný premiér Petr Nečas, který text také podepsal a jehož vláda má provedení amnestie na starosti. Vypadá to na jakýsi výměnný obchod, ale strašně rád bych se mýlil.

Snad se díky této ojedinělé situaci zlepší práce soudů, které soudí opravdu pomalu, i když to ale mnohdy není jejich vinou. Snad snaha mnohých policistů a vyšetřovatelů dostat před soud lidi, kteří tam být mají, nesetká s velkou desiluzí a budou v tom dál pokračovat. Doufám, že lidé neztratí naději. Doufám, že lidé dál budou stát o to, aby se politika změnila a pročistila – možná právě o to víc. Doufám, že lidé budou ještě více aktivní a neupadnou v apatii, i když by to bylo nejjednodušší.

Každý z nás má možnost něco ovlivnit. Začněme u sebe a pokračujme dál. Výsledek se jistě dostaví.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: