Skip to main content
Category

foto

20/366

By foto, osobníNo Comments

IMAG0279.jpg

Ne vždycky je všechno v životě hned. Na některé věci musíme čekat. Než nám někdo otevře, tak musíme klepat. Někdy stačí zaklepat jen jednou, ale někdy je třeba klepat dlouho. Vždy se to ale vyplatí. Dveře se totiž otevřou…

Lukáš 11:9 A tak vám říkám: Proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. 10 Každý, kdo prosí, dostává, kdo hledá, nalézá a tomu, kdo tluče, bude otevřeno.

19/366

By foto, osobníNo Comments

IMAG0269.jpg

Matouš 5 14  Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře. 15  A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen; a svítí všem v domě. 16  Tak ať svítí světlo vaše před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.

18/366

By foto, osobníOne Comment

IMAG0270.jpg

Žalm 19:105 Svíce mým krokům je slovo tvé, svítí mi na cestě.

Víra je o tom, že vyjdeme, i když nám světlo svítí jen na první krok. Věříme, že se postupně rozsvítí i na ty další…

17/366

By foto, osobníNo Comments

IMAG0222.jpg

Začal jsem nedávno používat a nebo možná hrát Forsquare. To mi pomohlo objevovat věci, které jsou kolem mě a kterých bych si asi nevšiml, i když je mám každodenně na očích. Nacházím tak třeba po městě sochy a nebo busty různých známých osobností, které jsou s Brnem spojeny. Josef Merhaut je jedním z nich.