Skip to main content
Category

video

I love shop

By video2 Comments

docela dobře natočená reklama, navíc u nás v Brně :-) poznáte místa, která se tam objevují?

quite well shoot commercial in addition here in Brno :-) will you recognize place which are shown there?

why do bad things happen

By videoNo Comments

Toto je záznam z bohoslužby sboru New Spring Church. Moc se mi líbí ty dva příběhy (začíná to na 25:00 pokud to nechcete sledovat celé), které jsou v rámci této bohoslužby promítnuty – je to jen v angličtině, ale i tak je to hodně srozumitelné a to poselství mě fakt dostává…

This is the sermon from New Spring Church. I really like those two stories (it starts at 25:00 if you do not want to watch it all) which are presented in that service – it just in English but though it is understandable and the message of it really got me…