Římské náměstí – Brno

By July 25, 2010 September 22nd, 2011 práce
P1050996 - Kopie.JPG

Římské náměstí

P1060007 - Kopie.JPG

Římské náměstí

V těchto dnech probíhá architektonická soutěž, která se týká obnovy Římského náměstí v Brně. S naší firmou a s několika přáteli se této soutěže účastníme s nadějí, že naše nápady nezapadnou…

Lokalita je to totiž velice zajímavá. Jedná se o velice klidnou část rušného centra. Je to ale i část velice zanedbaná. Lidé se tu skoro bojí zůstat déle, než je to nezbytně nutné. Fungují tu pořádně jen tři restaurace a čajovna. Nic víc a nic méně… a přitom potenciál místa je v kontextu města obrovský. Nachází se tu stará krásná sklepení, je tu prostor pro parčík s možností odpočinku pro lidi, kteří bydlí v okolí, je tu budova kláštera, která skýtá obrovské možnosti a mohli bychom pokračovat dál…

To, co toto místo nejvíce posune ke kvalitě, která sem přitáhne pozornost lidí, není jen o krásných (nových či opravených) domech, není to v pěkných a udržovaných výkladech či v kvalitních pokrmech, které se tu uvaří. Tyto věci jsou výborným prostředkem k tomu, aby toho cíle bylo dosaženo. To, co je hlavní, je potřeba vytvoření celkového prostředí, které bude k lidem přívětivé. Místo, kde si lidé sednou a budou si povídat, i když to nebude na zahrádce restaurace. Místo, kde si lidé přivoní ke květině, i když to nebude v nádherném květináči. Místo, kde se lidé budou moci napít vody, či se osvěžit a nezaplatí za to ani korunu. Místo, kde se lidé budou moci kochat současným uměním, které nebude ve formě posprejovaných fasád domů, ale bude to krásná součást prostoru. Místo, kde si budou moci děti hrát, aniž by si píchli injekční stříkačku do ruky a nebo se brodily psími exkrementy.

Jde toto všechno umístit do jednoho prostoru? Jde těmto potřebám dát jednotu? Je to vůbec možné?

Myslím si, že ano, ale jsou k tomu potřeba dvě základní věci:

a) kvalitní řešení celého prostoru od architekta, který vezme v potaz kontext místa a lidí, kteří zde žijí a jejich potřeby
b) lidi, kteří tento návrh vezmou za svůj a zrealizují ho a dají mu duši…

My architekti navrhujeme řešení, ale k realizaci našich nápadů potřebujeme lidi, protože bez nich bychom byli jen prázdná sláma…

Takže ať už soutěž přinese jakékoliv nápady, tak bez lidí, kteří je přetaví v realitu je to jen ztráta času, peněz a úsilí…

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: