kvalita

By March 15, 2011 křesťanství

Na základě níže uvedených pasáží z Bible vyvozuji, že věci, které dělám, by měly být kvalitní. Nedělám je totiž jen tak. Nedělám je ale kvůli sobě. Nedělám je ani kvůli rodičům. Už vůbec je nedělám kvůli šéfovi v práci. Nedělám je kvůli manželce.

Mají mít kvalitu, jelikož je dělám kvůli Bohu. Kvůli tomu, co pro mě udělal. Kvůli vědomí toho, že jsem zachráněn. Kvůli tomu, že vše, co mám, pochází od Něj. Neschovám se. Nevymluvím se. Jednou se budu totiž ze všeho zpovídat. Jak dopadnu?

1.Kor 10:31 … nuže – ať už jíte nebo pijete, ať už děláte cokoli, všechno to dělejte k Boží slávě…

Kol 3:23-24 … cokoli děláte, čiňte to celou duší, jako Pánu, a ne lidem. Vězte, že vaší odplatou bude dědictví od Pána; a Pán, jemuž sloužíte, je Kristus…

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: