Skip to main content
Tag

církev

restart psaní

By osobníNo Comments

Máme za sebou druhou adventní neděli a já jsem si řekl, že bych se zkusil vrátit k psaní blogu. Už jsem to docela dlouho nedělal…

Uvědomil jsem si, že by mi mohlo pomoct si občas pár myšlenek zaznamenat a sdílet s dalšími lidmi, kteří by mohli být ve stejné situaci, jako jsem já…

Jsem otec tří dětí – dvě už jsou v teenagerovském věku. Jsem architekt a spolumajitel rostoucí projekční kanceláře. Začal jsem trochu sportovat. A do toho jsem vedoucím malého křesťanského společenství Na Cestě.

No a to, co se mi v poslední době honí hlavou je to, jak zvládnout všechny tyto role tak, abych se z toho nezbláznil ani já a ani moje rodina. A zároveň, aby se dařilo rozvíjet a budovat firmu a mít vizi a směr pro společenství věřících.

Ono totiž tu trojjedinou roli není zrovna jednoduché zvládat. Zvlášť když vedení církve děláte dobrovolně ve svém volném čase a není Vám jedno, jak to všechno dopadne.

Jak dopadnou děti a rodina. Jak dopadnou projekty ve firmě. Jak dopadnou lidé ve společenství…

No a o tom, nad čím dumám, co se mi daří a co ne občas něco napíšu. A třeba najdu lidi v podobné situaci, protože abych byl upřímný – neznám skoro nikoho takového…

přitažlivost církve II

By křesťanství5 Comments

V minulém článku jsem psal o tom, že je důležité, aby forma toho, co sděluje Církev světu, byla autentická, soudobá a přitažlivá. Jinak může být totiž velice obtížné nějaké sdělení srozumitelně předat ostatním. Dnešní část věnuji druhé straně mince. Myslím, že je také třeba, aby byl nějak přitažlivý i obsah toho daného sdělení.

Read More

kvalita

By křesťanstvíNo Comments

Na základě níže uvedených pasáží z Bible vyvozuji, že věci, které dělám, by měly být kvalitní. Nedělám je totiž jen tak. Nedělám je ale kvůli sobě. Nedělám je ani kvůli rodičům. Už vůbec je nedělám kvůli šéfovi v práci. Nedělám je kvůli manželce.

Mají mít kvalitu, jelikož je dělám kvůli Bohu. Kvůli tomu, co pro mě udělal. Kvůli vědomí toho, že jsem zachráněn. Kvůli tomu, že vše, co mám, pochází od Něj. Neschovám se. Nevymluvím se. Jednou se budu totiž ze všeho zpovídat. Jak dopadnu?

1.Kor 10:31 … nuže – ať už jíte nebo pijete, ať už děláte cokoli, všechno to dělejte k Boží slávě…

Kol 3:23-24 … cokoli děláte, čiňte to celou duší, jako Pánu, a ne lidem. Vězte, že vaší odplatou bude dědictví od Pána; a Pán, jemuž sloužíte, je Kristus…

Boží moc

By křesťanstvíNo Comments

Následující tři pasáže z Bible mě dostávají. Naše křesťanství, náš způsob života s Bohem by měl mít totiž něco navíc. Něco, co nemůže nikdo jiný a nic jiného nabídnout. Něco, co není na první pohled možná tolik vidět, ale dříve či později se to objeví. Potřebujeme Boží moc. Moc Ducha Svatého. Jeho plnost.

Bez ní jsme jen další skupina lidí, která se schází a společně zpívá, poslouchá zajímavé informace, ale to je vše.

Read More

odvážná modlitba

By křesťanstvíOne Comment

V Bibli v knize Skutků je jedna velice odvážná modlitba – minimálně v souvislosti s tím za jakých okolností byla pronesena.

Tady je její závěr.

Skutky 4:29-31

29 Pohleď nyní na jejich výhrůžky, Hospodine, a dej svým služebníkům, ať mluví tvé slovo se vší smělostí. 30 Vztahuj svou ruku k uzdravování a dej, ať se ve jménu tvého svatého služebníka Ježíše dějí divy a zázraky!” 31 Místo, na kterém se shromáždili, se po jejich modlitbě zatřáslo. Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali směle mluvit Boží slovo.

Read More

why do bad things happen

By videoNo Comments

Toto je záznam z bohoslužby sboru New Spring Church. Moc se mi líbí ty dva příběhy (začíná to na 25:00 pokud to nechcete sledovat celé), které jsou v rámci této bohoslužby promítnuty – je to jen v angličtině, ale i tak je to hodně srozumitelné a to poselství mě fakt dostává…

This is the sermon from New Spring Church. I really like those two stories (it starts at 25:00 if you do not want to watch it all) which are presented in that service – it just in English but though it is understandable and the message of it really got me…

přitažlivost církve I

By křesťanství5 Comments

Dlouhou dobu už nad tímto tématem přemýšlím, jelikož si myslím, že je dobré se ptát, zda-li to, co děláme je dostatečně atraktivní pro lidi, kteří jsou kolem nás. Myslím si, že je potřeba toto téma rozdělit na dvě části, jelikož funguje na dvou rovinách:

  1. přitažlivost formy, kterou jsou informace komunikovány
  2. přitažlivost obsahu dané komunikace

Vnější forma je dle mého názoru důležitá pro první dojem, který vyvolá u lidí. Může buď odradit a nebo přitáhnout pozornost a v tomto ohledu je podle mě klíčová. Read More

opravdová konkurence

By křesťanstvíOne Comment

Hodně dlouho přemýšlím nad jedním tématem. Týká se církve a její přitažlivosti pro lidi. Co je dobré udělat a čeho se vyvarovat atd. V této souvislosti mě moc zaujal článek od kazatele Stevena Furticka, který před 6 lety založil sbor v Charlotte v Severní Karolíně a tak jsem ho požádal o svolení, abych jeho článek mohl přeložit do češtiny a dát ho k sobě na blog.

Svolení mi dal a tady je tedy překlad…

Read More