Ostrava

By July 29, 2011 May 29th, 2012 osobní

29072011.jpg

Dnes jsem byl služebně v Ostravě. Byli jsme se podívat do jedné továrny, kam nabízíme nějaký projekt. Je to továrna, kde fungují stroje ze 60. let minulého století, tovární haly pomalu zarůstají stromy a kde jsou nánosy prachu hodně vysoké. Tento obraz Ostravy jim visel v zasedací místnosti. To množství kouře a komínů mě opravdu zaujalo – nevím, jestli je to obraz vystihující hrůzy továrního města a nebo propagandistický obraz oslavující technický pokrok. Vyberte si sami :-)

I was in a short business trip to Ostrava today. We went to one factory where we are offering some projects. It is factory where they run machines from sixties from last century, factory buildings are covered with trees and were is bunch of dust. I took this picture of Ostrava in their meeting room. I was really interested by the amount of smoke and chimneys – I do not know if it is picture showing the horrors of city full of factories or propaganda picture celebrating the technical progress. You can choose yourself :-)

2 Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: