GLS – Wayne Cordeiro

By November 1, 2011 May 29th, 2012 křesťanství, osobní

wayne-cordeiro.jpg

reprodukujeme to, jakými sami jsme – církev v budoucnu (církev složená z našich dětí) bude vypadat tak, jakými jsme teď my

po tom, co se dlouho modlil za to, aby na jejich shromáždění pod širou oblohou přestalo pršet, mu Bůh řekl: “Modlil ses, aby přestalo pršet, ale o moji přítomnost jsi nepoprosil ani jednou. Chceš rozehnat mraky a déšť víc, než ti jde o moji přítomnost.”

utrpení nás změní, ale ne vždy k dobrému – je na nás, jak s danou situací naložíme, rozhodnutí je na nás

utrpení nás může obnovit a nebo zničit

radikální změny v životě přichází v těch nejtěžších životních situacích

v nejtěžších časech jsme nejotevřenější k životním změnám, nejvíce si z nich také zapamatujeme

veď odpočinutý (lead out of rest)

Emoční nádoba – je dobré si sepsat věci, které nás dobijí (přítok) a které vyčerpávají (odtok) – v době, kdy nám stoupá odtok, nesmíme utáhnout přítok – je to cesta k sebezničení a vyhoření

v Genesis zpráva o stvoření v jednotlivých dnech vždy začíná večerem
náš den začíná večerem, začíná, když jdeme spát
je lepší si čas nadespat, než dospávat probdělou noc

není dobré dělat dlouhodobá rozhodnutí na základě krátkodobé situaci

je dobré mít v životě nějaký hromosvod, někoho na koho můžete vychrlit své zápasy a tak si ulevit

S.O.A.P. – scripture (písmo), observation (zjištění), application (aplikace), prayer (modlitba)

One Comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: