Skip to main content
Category

křesťanství

majitel vs. člen

By křesťanstvíNo Comments

V poslední době mě nadchla myšlenka jednoho amerického kazatele jménem Perry Noble. Totálně kvůli ní mění koncepci členství ve svém sboru / kostele. Už defacto nemají členy, ale mají majitele.

Členové totiž mají práva, ale majitelé mají zodpovědnost. Je to velice revoluční věc, ale mě se to líbí, také si myslím, že pokud budeme vnímat větší zodpovědnost za sbor, kam chodíme, tak se začnou dít větší věci. Většinou totiž tam, kde máme zodpovědnost, máme i srdce a to je důležité…

7 faktů o chvále

By křesťanstvíNo Comments

Velice mě oslovilo jedno krátké vyučování (měl ho Miro Toth – teď z Nitry) na velice známý text ze Skutků o tom, jak je Pavel a Sílas ve vězení. I když je situace těžká až kritická, tak se jí nepoddávají. Začnou spolu chválit Boha uprostřed noci a pak se začnou dít věci…

Jednoduchý výklad, ale mě to velice oslovilo a povzbudilo tak, že jsem to použil a každou neděli před tím, než jsme společně zpívali a tím vzdali chválu Bohu v rámci našich bohoslužeb, jsem s jedním z těch faktů seznámil náš sbor/kostel a myslím, že se to setkalo s úspěchem :-) Read More

Ruzné způsoby vnímání a prožívání víry

By křesťanstvíNo Comments

MOTO = DUHA/PALETA BAREV

 

Římanům 12

1  Pro Boží milosrdenství vás vyzývám, bratři, abyste vydávali své životy Bohu jako živou, svatou a příjemnou oběť; to bude vaše pravá bohoslužba. 2  Nenechte se formovat tímto světem – raději se nechte proměňovat obnovou své mysli, abyste dokázali poznat, co je Boží vůle – co je dobré, náležité a dokonalé. 3  Pro milost, jíž se mi dostalo, říkám každému z vás, ať si o sobě nemyslí více, než by měl. Každý ať smýšlí střízlivě, v souladu s mírou víry, kterou mu Bůh udělil. 4  Jako máme v jednom těle mnoho údů, ale všechny údy nemají stejný úkol, 5  tak i nás je mnoho, ale v Kristu jsme jedno tělo a jako jednotlivé údy patříme k sobě navzájem. 6  Podle milosti, jíž se nám dostalo, máme rozdílné dary: kdo má proroctví, ať je užívá v souladu s vírou; 7  kdo má službu, ať slouží; kdo je učitel, ať učí; 8  kdo umí povzbuzovat, ať povzbuzuje; kdo rozdává, ať je štědrý; kdo pečuje, ať je pilný; kdo pomáhá potřebným, ať to dělá s radostí. 9  Láska ať je bez přetvářky. Mějte odpor ke zlu, tíhněte k dobru. 10  Milujte se navzájem bratrskou láskou, projevujte si navzájem uctivost. 11  V pilnosti buďte vytrvalí, ve službě Pánu horliví, 12  v naději radostní, v soužení trpěliví, v modlitbě vytrvalí, 13  přispívejte svatým v nouzi, věnujte se pohostinnosti. 14  Dobrořečte těm, kdo vás pronásledují – nezlořečte, ale dobrořečte. 15  Radujte se s radujícími, plačte s plačícími. 16  Berte na sebe navzájem ohled, nebuďte domýšliví, ale ztotožňujte se s obyčejnými. Nespoléhejte na vlastní moudrost. 17  Nikomu neodplácejte zlo zlem. Ať všichni vidí, že vám jde o dobro. 18  Pokud záleží na vás, mějte se všemi lidmi pokoj. 19  Nemstěte se sami, milovaní, ale dejte místo hněvu – je přece psáno: “Má je pomsta, já zjednám odplatu, praví Hospodin.” 20  A tak: “Hladoví-li tvůj nepřítel, dej mu najíst, a pokud žízní, dej mu pít. Tím, že to uděláš, řeřavé uhlí mu shrneš na hlavu.” 21  Nenech se přemáhat zlem, ale přemáhej zlo dobrem. Read More

Připitomělá pohádka

By křesťanstvíNo Comments

Přes potok přešel pes, polekal ptakopyska poletujícího poblíž pobřeží ponorného potoka Punkvy. Pes povídá přítomnému ptakopyskovi : „Pojď půjdeme pařit!“ „Proč?“ povídá ptakopysk. „Protože plameňák pořádá pořádnou pivní párty poblíž perníkového příbytku.“ „Pojďme“, přitakal ptakopysk. Popošli pár palců pojídajíc piškoty. Párty probíhala pozitivně, pekli párky, popíjeli pivo, pěli písně. Ptakopysk po první pauze poblil psovi packu. „Pako!“ prohlásil pes : „proč příliš piješ??“

Jak jsem neposlechl Boží hlas

By křesťanství, osobníNo Comments

Většina svědectví, které jsem kdy v poslední době slyšel, byla o tom, jak nějaký člověk slyšel Boží hlas, nebo něco, co četl v Bibli ho zasáhlo, poslechl a pak se staly ty skvělé a úžasné věci v jeho životě.

No jak můj nadpis tak trochu předesílá, že se mnou to bylo tentokrát trochu jinak. Můj spolubydlící Daneček o mě říká, že jsem pacient, občas nevím, co si o tom mám myslet, ale myslím, že na tento příběh to sedí, je to takový malý „příběh obyčejného šílenství :-)…“

Tak tady je… Read More

Filipským IV

By křesťanstvíNo Comments

Filipským 4

1 Proto, moji milovaní a vytoužení bratři, moje radosti a koruno, takto stůjte v Pánu (stay true to the Lord), milovaní.

2 Prosím Euodii a prosím Syntychu, aby stejně smýšlely v Pánu (because you belong to the Lord, settle your disagreement). 3 A žádám i tebe, věrný spojenče (teammate), pomáhej jim. Ony přece spolu se mnou bojovaly v evangeliu, a také s Klementem a s mými ostatními spolupracovníky, jejichž jména jsou v knize života. Read More

Filipským III

By křesťanstvíNo Comments

Filipským 3

1  Dále pak (konečně), bratři moji, radujte se v Pánu. Psát vám znovu totéž mi jistě není zatěžko (I never get tired of telling you this) a pro vás je to bezpečné (pro vás to bude ujištěním.).

2  Dejte si pozor na ty psy, dejte si pozor na ty zlé dělníky, dejte si pozor na tu `rozřízku´ (those mutilators – ti kteří mrzačí – who say you must be circumcised – obřezáni – to be saved)! 3  Pravá obřízka jsme přece my, kdo sloužíme Bohu duchem, chlubíme se v Kristu Ježíši a nespoléháme na tělo. Read More

Sjezd mládeže 2004

By křesťanstvíNo Comments

Ahoj všichni čtenáři Informátoru, opět (po delší době) Vás zdravím na stránkách tohoto periodika (od svého počítače) a jsem tu s několika postřehy z nedávno skončeného Sjezdu mládeže 2004.

Začnu asi rovnou od podlahy (Přemka ale nechám spát) a nebudu skrývat svoje sympatie. Letošní Sjezd se mi prostě líbil (nerad bych, aby to znělo jako fráze, či pochlebování – tak to není). Kdybych měl vyjmenovat všechno, tak tu budu sedět hodně dlouho, ale aspoň ve zkratce se o to pokusím. Read More

Filipským II

By křesťanstvíNo Comments

Opakování je matka moudrosti, tak si v jednoduchosti zopakujeme to, co jsem říkal minule.

Pavel v první kapitole mluvil o trpělivosti, kterou má s námi Bůh. O tom, že se nemusíme strachovat o to, jak dopadne náš život, pokud jsme ochotní hledat to, na čem opravdu záleží (dnes si k tomu tématu řekneme ještě něco navíc). K tomu, abychom to hledali, nás Pavel velice důrazně vyzýval a Filipským tu důležitost ukázal sám na sobě a v tom, že se za ně v této oblasti modlil. Read More