Skip to main content

odvážná modlitba

By February 18, 2011July 14th, 2011křesťanství

V Bibli v knize Skutků je jedna velice odvážná modlitba – minimálně v souvislosti s tím za jakých okolností byla pronesena.

Tady je její závěr.

Skutky 4:29-31

29 Pohleď nyní na jejich výhrůžky, Hospodine, a dej svým služebníkům, ať mluví tvé slovo se vší smělostí. 30 Vztahuj svou ruku k uzdravování a dej, ať se ve jménu tvého svatého služebníka Ježíše dějí divy a zázraky!” 31 Místo, na kterém se shromáždili, se po jejich modlitbě zatřáslo. Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali směle mluvit Boží slovo.

Petr a Jan byli zatčeni a vyslýcháni před tím, než se spolu s ostatními, kteří byli s nimi, takto modlili. Mluvili totiž stále o Ježíši jako o tom, který vstal z mrtvých a který může zachránit lidi – ne z moci vlády, ale z moci hříchu. Navíc měli ti dva na svědomí jedno zázračné uzdravení chromého člověka. A toto všechno nemohli tehdejší představitelé snést.

Co je na té modlitbě v této souvislosti pro mě fascinující je to, že se nemodlili za to, aby je Bůh ochránil. Místo toho se modlili za smělost a za to, aby se děly zázraky.

Sám si uvědomuji u sebe, že se mnohdy modlím více za ochranu než smělost. Na modlitbě za ochranu není asi nic špatného, ale na druhou stranu evangelium nás potřebuje smělé – jinak se o tom, jakou informaci nese, nikdo nedozví a to by byla škoda.

Za co se modlíte Vy?

One Comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: