Tag

Betanie Archives - Page 2 of 4 - TímDruhým

odvážné modlitby

By křesťanství5 Comments

Skutky 4:24b „Panovníku, ty, který jsi učinil nebe i zemi i moře a vše, co je v nich, 25  ty jsi skrze Ducha Svatého ústy svého služebníka, našeho otce Davida, řekl: ‚Proč zuří národy a lidé zamýšlejí marné věci? 26  Králové země se postavili a vládcové se shromáždili společně proti Pánu a proti jeho Kristu.‘ 27  V tomto městě se opravdu sešli Herodes a Pontius Pilát spolu s národy i s lidem Izraele proti tvému svatému služebníku Ježíšovi, kterého jsi pomazal, 28  aby učinili, co tvá ruka a tvůj úradek předem určily, že se má stát. 29  A nyní, Pane, pohleď na jejich hrozby a dej svým otrokům se vší smělostí mluvit tvé slovo; 30  vztahuj svou ruku k tomu, aby se dála uzdravení, znamení a divy skrze jméno tvého svatého služebníka Ježíše.“ 31  Když se pomodlili, zatřáslo se místo, kde byli shromážděni, a všichni byli naplněni Duchem Svatým a směle mluvili Boží slovo.

Read More

modlitby

By křesťanstvíNo Comments

Modlitby.jpg

V našem sboru momentálně prožíváme nelehké období a tak jsme začali organizovat nedělní večerní modlitební setkání. Má to sílu. Minulou neděli nás bylo snad 25. Doufám, že neusneme na vavřínech.

On onLINE

By křesťanstvíNo Comments

On onLINE.jpg

Na začátku prázdnin k nám do Betanie přišel nový kazatel. Na podzim (začíná už tuto neděli) chystá sérii deseti nedělí a střed na téma On onLINE. Dost se na to těším, jelikož podobných intenzivních sérií jsme v Betanii zatím měli jak šafránu. Navíc si myslím, že téma této série je to, co teď potřebujeme slyšet.

velikost není určující

By křesťanstvíNo Comments

P1110225.JPG

Mnohokrát za poslední rok jsem se ujistil o tom, že místo, kde se církev schází, ani počet zúčastněných lidí, nehrají v kontextu toho, jak Bůh jedná a jaký je, žádnou roli. Ano, bylo by krásné mít své vlastní prostory, který by vyhovovali všem našim potřebám, jak jsem si povzdechl v náznaku v jednom článku, ale to není vše. Pokud by na tom totiž záleželo, tak by se největší probuzení neodehrávalo v Číně, ale v USA nebo v Evropě, jelikož v západním světě jsou prostory na sejití nejdostupnější a také politické klima v daných zemích nijak nebrání scházení. Read More

vítání kazatele

By křesťanstvíOne Comment

pozvanka_na_vitani_kazatele.jpg

Jak už jsem několikrát zmiňoval (zde a zde), tak máme nového kazatele. Tuto neděli bude mít slavnostní “instalaci” (jinak řečeno oficiální uvedení do služby) na naší pravidelné bohoslužbě. Moc se na to těším, jelikož opravdu věřím, že tím začíná něco nového.

Odpoledne pak bude zahradní slavnost k této příležitosti u Horských. Těším se tam.

jarní víkend Betanie

By křesťanství4 Comments
Spolecna 4_web.jpg

© Petra Hašková - http://portretnifotografie.cz/

Letošní jarní víkend našeho kostela, který se konal první víkend v červnu, se nesl ve znamení tématu “Neste břemena jedni druhých”. Celý víkend byl opět plný různých zážitků a dojmů, ale musím říct, že pro mě jsou stěžejní asi dva momenty z celého víkendu, které mi v hlavě zůstanou asi na dlouhou dobu. Read More

Jarní víkend s Betanií

By křesťanstvíNo Comments

pozvanka_jarni_vikend_2011.jpg

Každý rok na jaře jedeme na víkend s celým sborem na Vysočinu. Letos se tam obzvlášť těším, jelikož pojedou i oba moji rodiče (včera večer jsem se Štěpánem přesvědčil i dědu), kteří nedávno začali do Betanie chodit, a navíc tam budou manželé Dvořáčkovi – Petr a Žneta. Petr je náš nový kazatel a musím přiznat, že se na jeho službu opravdu těším a jsem zvědav na to, kam se náš sbor posune.

kde hledat?

By křesťanstvíOne Comment

by Geoffrey George

Změny v sociálním životě lidí s příchodem internetu a dalších moderních technologií a zařízení jsou zajímavé. Tato fotka pochází ze seznamu 75 opuštěných divadel v USA. Říkal jsem si, že nás v ČR se to netýká, ale narazil jsem na tento článeček na wiki, kde je seznam kin v Brně zakončen výčtem těch, které byly zrušeny – mnoho z nich po příchodu Palace Cinemas.

Teď jsou ty prostory většinou prázdné. Co se s těmi prostory děje? Nestálo by za úvahu třeba jedno z těch brněnských kin předělat na “kostel”? To by mohlo být zajímavé řešení našeho problému s místem, jelikož si myslím, že už je na čase začít více přemýšlet nad tím, kam se upíchnout.

Myslíte si, že z bývalého kina by mohlo být další sídlo Betanie?