Tag

Betanie Archives - Page 3 of 4 - TímDruhým

kazatel

By křesťanstvíOne Comment

Dnes jsme do našeho sboru zvolili nového kazatele. Je to vlastně první člověk, který bude u nás “pracovat”, který přijde zvenčí. Jsem opravdu zvědavý, jaké to bude. Těším se na to…

rehearsal room

By musicNo Comments

We have decided last spring that we are going to make rehearsal room for us musicians in Betanie (that’s our church name) in the basement of the house where we live.

We did plans, we threw out budget, we let the gas pipes changed, we let the new electrical wires done, we bought some material to silence the room, we painted there, we cleared it…

… and then we lost the breath??

Read More

zkušebna

By osobníOne Comment

Ve sklepě našeho domu jsme se na jaře rozhodli udělat zkušebnu pro nás muzikanty z Betánie (to je jméno našeho sboru, církve, kostela atd.).

Udělali jsme plány, nahodili rozpočet, nechali předělat plyn, udělat nové rozvody elektřiny, nakoupil se materiál na odhlučnění, vymalovalo se, uklidilo se…

… a pak tak trochu došel dech??

Read More

Skorovánoční bohoslužba

By křesťanstvíNo Comments

skorovánoce.jpg

Tuto neděli 12.12. v 18:00 u nás v Betlémském kostele ČCE na Pellicové 6 pořádáme Skorovánoční bohoslužbu. Hlavní orgnizátor Fanýs k tomu napsal toto pozvání:

zveme Vás na další převážně hudební bohoslužbu, tentokráte Skorovánoční. Zazní tradiční i netradiční písně v netradičním hávu. Kázání bude mít tentokrát ThDr. Mgr. Šimon Konečný, Th.D. (M.A.), teolog, bývalý farář Husitské církve, někdejší člen hudebních uskupení Otcovy děti a Veselá Zubatá, který se v současné době (mimo jiné) věnuje své početné rodině, která čítá 8 dětí (vlastních i v pěstounské péči), lamu, několik koní, psů a koček, …

Dobrovolná sbírka provedená v rámci bohoslužby bude určena na potřeby občanského sdružení Hannah, které manželé Koneční rozjíždí a které se věnuje poradenství rodičům (vlastním i náhradním), kteří se potýkají s výchovnými problémy, informování širší veřejnosti o problematice dětí vyrůstajících v ústavní péči, dětí ohrožených syndromem CAN apod. Více viz. http://org-hannah.org/ a www.denca.eu

Určitě přijďte. Bude to stát zato – jak znám protagonisty…

not confrontation but contrast

By christianityNo Comments

I remembered one thought from last Sunday’s message from our church. It was said by Danda Fafr (Chief of the Brethren Church Council) in the context of installation (it means put into service) of our new elected pastor Ales Kratochvil. It talks about how as we Christians should be different from “normal” people. I was very impressed by it because it talks about the essence of the Christianity and it sounds: “Not confrontation but contrast.”

We shouldn’t differ in the way of criticizing and attacking everything all the time, in the way that we would argue with everybody about what is true and what is not. We should differ so that from the essence of our life-style we are different. We should differ in what we do and say in one. The Christianity is a must-see value in every moment.

It is tough task but achievable and I thing that if we take it serious we would be more successful that if we stay with arguing…

ne konfrontace ale kontrast

By křesťanstvíNo Comments

Dnes se mi vybavila jedna z myšlenek, která zazněla v neděli u nás v kostele. Řekl ji Danda Fajfr (tč. předseda Rady CB) a to v kontextu instalace (tj. uvedení do služby) našeho nově zvoleného kazatele Aleše Kratochvíla. Týká se toho, čím a jak bychom se měli jako křesťané lišit od “normálních” lidí. Mě moc zaujala, protože vypovídá o podstatě křesťanství a zní: “Ne konfrontace, ale kontrast.”

Nemáme se lišit tím, že budeme vše a vždy kritizovat a napadat, že se budeme s každým dohadovat o tom, co je pravda a co ne, ale máme být jiní tím, že už z podstaty našeho životního stylu budeme jiní. Máme být jiní tím, co děláme v ruku v ruce s tím, co říkáme. Křesťanství na nás má být vidět v každou chvíli.

Je to těžký úkol, ale je realizovatelný a myslím si, že když ho vezmeme za svůj, tak budeme mít větší úspěch než když se budeme jen hádat…

sliby

By křesťanstvíNo Comments

Dnes mě velice oslovilo kázání u nás v Betánii, kde se mluvilo o velice známém textu z Bible. Ten text se mi najednou otevřel v nových souvislostech a já jsem si uvědomil, jakou zodpovědnost vůči svému okolí a Bohu mám, když dávám sliby. Měl bych je totiž ve stanovený čas splnit, abych nedělal ostudu. Read More

dospělácký tábor

By osobníOne Comment

Letos v létě se naskytla příležitost, která  se rodí takřka jednou za život. Dorostenci se domluvili, že část tábora obětují pro nás dospěláky, abychom mohli zažít to, co oni a zavzpomínat na mladá léta, kdy jsme vlahé letní večery trávili u táboráků, zpěvem trampských písní, pozorováním hvězd a kdy jsme spali pod stanem. A nebo, pokud někdo neměl tuto možnost v mládí, zažít něco nového.

Když se nabídka uveřejnila, tak jsem nelenil a hned se přihlásil a dokonce jsem byl natolik odvážný, že jsem řekl, že pojedu i se Štěpánem. Read More